Club178.com, một thương hiệu của Lucky89 Casino & Resort, đã được cấp phép của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Vương quốc Campuchia. Tham khảo: công văn số 146 Sor Chor Nor សជណ), ngày 10 tháng 2 năm 2015.

Địa chỉ:
Lucky89 Casino & Resort, Svay Rieng, Campuchia.